Skip to content

31/07/2020 News

Verdens største konstruktionsskib har kurs mod Tyra-feltet i den danske Nordsø

Konstruktionsskibet Pioneering Spirit forventes at ankomme på Tyra-feltet lørdag den 1. august for i løbet af de kommende uger at løfte feltets to hovedplatforme; de to integrerede beboelses- og procesplatforme på Tyra Øst og Tyra Vest. Det sker som en del af genopbygningen af Tyra-feltet, hvor de gamle Tyra-platforme skal tages ned for at gøre plads til det nye topmoderne Tyra.

Tyra-feltet er kerneinfrastruktur for dansk naturgas, da mere end 90% af den naturgas, der produceres i den danske Nordsø, behandles og sendes til land gennem Tyra-feltets platforme. Genopbygningen af Tyra forventes at koste 21 milliarder danske kroner, hvilket er den største olie- og gasinvestering nogensinde i den danske del af Nordsøen. Genopbygningen skal sikre fortsat produktion af naturgas mindst 25 år efter genåbningen af det nye Tyra i 2022.

I 2019 lukkede produktionen og gaseksporten fra Tyra-feltet. Siden da har mere end 750 mand, primært fra lokale leverandører i Esbjerg, klargjort platformene, så de mellem juni og august 2020 kan tages ned.

Morten Hesselager Pedersen, Projektdirektør for Tyra-genopbygningen, siger; ”Vi får i de kommende uger besøg af en flydende landsby på Tyra-feltet, når verdens største konstruktionsskib Pioonering Spirit ankommer med en længde på omtrent en halv kilometer og med plads til over 550 personer ombord. Skibet skal med sine imponerende hestekræfter udføre det tungeste løft under nedtagningsarbejdet, når den skal løfte Tyra Østs hovedplatform med en vægt svarende til 2 Eiffeltårne i ét enkelt løft.”

Nedtagningen af de gamle platforme på Tyra-feltet er i fuld gang, og første del af opgaven blev afsluttet i juni, hvor de mindre proces- og brøndhovedplatforme blev fjernet. Arbejdet blev udført af verdens største kranskib Sleipnir og krævede millimeter præcision, fordi platformbenene skal genbruges i det nye genopbyggede Tyra.

Tyra Øst og Tyra Vest hovedplatformene leveres hos Modern American Recycling Services’ (M.A.R.S.) genanvendelsesværft i Frederikshavn. Total forventer, at mere end 95% af platformene kan genanvendes. 

 

FOTO KAN DOWNLOADES HER:

 

FAKTA OM PIONEERING SPIRIT

 • Pioneering Spirit ejes af Allseas, som er tildelt hovedkontrakten for nedtagning og genanvendelse af de to hovedplatforme på Tyra-feltet; beboelses- og procesplatformene Tyra Øst og Tyra Vest
 • Skibet er 477 meter svarende til 6 Boeing 747s
 • 124 m bredt, og med et dæk svarende til 6 fodboldbaner
 • Skibet har plads til 571 personer
 • Max hastighed på 14 knob
 • Ballast kapacitet på 700.000 ton eller 280 olympiske swimming pools
 • Over 2.800 km kabler, tre gange distancen fra Rotterdam til København

 

FAKTA PÅ TYRA GENOPBYGNINGEN

 • Total er Tyra-feltets operatør på vegne af DUC – et partnerskab mellem Total (43,2%), Noreco (36,8%) og Nordsøfonden (20%)
 • En genopbygning af Tyra-feltet er nødvendig på grund af naturlig nedsynkning af kridtreservoiret efter mange års produktion, som har ført til, at platformene er sunket ca. 5 meter over de seneste 30 år. Dette har reduceret afstanden mellem havet og platformenes dæk.
 • Tyra er Danmarks største naturgasfelt, og feltet er center for forarbejdning og eksport af mere end 90% af naturgassen produceret i den danske Nordsø. Produktion og eksport fra feltet blev lukket i september 2019.
 • Genopbygningen af Tyra-feltet omfatter tre hovedelementer: nedtagning samt genanvendelse og bortskaffelse af de gamle Tyra-platforme; Genbrug og 13 meters forlængelse af de nuværende platformben på seks platforme, som vil få nye overdele (topsites); samt en helt ny procesplatform og en helt ny beboelsesplatform.
 • Det ventes, at Tyra vil nå en topproduktion svarende til 60.000 tønder per dag efter 2022, hvilket repræsenterer naturgasforbruget svarende til 1.5 millioner danske husstande.