Skip to content

16/03/2022 News

Tyra II’s nye beboelsesplatform er på vej til Nordsøen

Esbjerg, den 16. marts, 2022: TotalEnergies EP Danmark er sammen med vores partnere i Dansk Undergrunds Consortium, Noreco og Nordsøfonden, glade for at kunne annoncere, at vi netop har afsluttet en succesfuld udsejling af den nye Tyra II-beboelsesplatform. 

Beboelsesplatformen er konstrueret på Piomboni-værftet i Ravenna (Italien) af et af TotalEnergies’ teams sammen med totalentreprise-leverandøren Rosetti Marino, som tilsammen har brugt 2.8 millioner arbejdstimer på at bygge platformen. 

I dag kl. 11.52 blev den færdige beboelsesplatform sendt afsted med Heerema Marine Contractors’ Barge H-408 på den 5.800 kilometerlange rejse til Tyra-feltet i Nordsøen. 

Så snart beboelsesplatformen ankommer til Tyra-feltet, vil den blive installeret af verdens største kranskib Sleipnir. Når den er færdiginstalleret, tilføjer det endnu et stykke til Tyra II – Danmarks absolutte knudepunkt for naturgas.

”Udsejlingen af den nye Tyra II-beboelsesplatform er en vigtig milepæl for Tyra Genopbygningsprojektet. Det markerer en succesfuld afslutning på vores tætte samarbejde med Rosetti Marino. Holdene har ydet en stærk og modstandsdygtig indsats ved at levere de færdige moduler uden nogle ulykker på trods af COVID-19-pandemiens udfordringer”, siger Lars Bo Christiansen, Tyra Genopbygningsprojektets Videprojektdirektør for TotalEnergies EP Danmark. 

Tyra II's beboelsesplatform er et af de resterende fem af i alt otte nye platform – inklusive procesplatformen og to såkaldte brøndhovedplatforme og en stigrørsplatform – som stadig mangler at blive installeret og sat i gang, før feltet igen kan producere.

-    Billeder af beboelsesplatformen og udsejlingen kan ses her: https://we.tl/t-aNbwo985KQ
-    Læs mere om Tyra II på vores hjemmeside https://tyra2.dk/

Fakta om beboelsesfaciliteterne på det nye Tyra II:

 • Beboelsesmodulet vejer 5.400 tons, er 32,5 meter højt og består af 7 etager inklusiv en helipkopterlandingsplads - svarende til højden af Esbjergs Vandtårn
 • Det 3.500 m2 store område vil ikke blot være et hjem for det fremtidige mandskab, men det huser også udstyr, som spiller en nøglerolle for Tyra II.

Tyra II’ udstyrshub:

 • Al vand til brandslukning samt nødstrøm på Tyra II stammer fra dette modul.
 • De to nødgeneratorer genererer 3,2 MW – svarende til den strøm, som 3.500 danske husstande burger – hvis de er i drift i et år.
 • Pumperne, som leverer vand til brandslukning, leverer 8.250 m3/timen – svarende til det årlige forbrug af vand for 15 husstande i timen per pumpe.
 • Vandsystemet kan hver dag omdanne op til 200-liter havvand til ferskvand per person, der bruges til at drikke, lave mad, vaske, rengøre, etc.

Tyra II – et hjem for de ansatte, mens de er offshore:

 • Sikkerhed, effektive arbejdsgange og generelt velvære er fokusområder i designet af Tyra II, som er skabt i tæt samarbejde med de fremtidige beboere, der kom med 64.518 forslag.
 • Beboelsesmodulet huser en kantine, faciliteter til tøjvask, et hospital, 80 enkeltværelser, en udendørs terrasse samt rekreative områder, som er udstyret med sauna, et fitnesscenter, bordfodbold-borde og meget mere.
 • Layoutet er logisk og smart designet, hvilket sikrer hurtig passage, øget sikkerhed, socialisering og støjreduktioner.
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New Tyra II utility and living quarters are en route to the North Sea

Esbjerg, 16 March 2022: TotalEnergies EP Denmark and its Danish Underground Consortium partners Noreco and Nordsøfonden are pleased to announce the successful sail away of the new Tyra II utility and living quarters.

The utility and living quarters’ module was constructed at the Piomboni yard in Ravenna (Italy) by TotalEnergies’ site team and EPC contractor Rosetti Marino who together have spent 2.8 million work hours building it.

Today at 11.52, the completed module left onboard of Heerema Marine Contractors’ Barge H-408 on a 5,800 kilometers long journey.

Upon arrival at the Tyra field, the utility and living quarters will be installed by the world’s largest crane vessel Sleipnir, adding yet another key piece to Tyra II – Denmark’s new high-tech hub for natural gas production.

“The sail-away of the new Tyra II utility and living quarters is another significant milestone for the Tyra Redevelopment Project. It marks the successful conclusion to our close collaboration with Rosetti Marino. Despite the COVID-19 pandemic challenges, our teams have demonstrated impressive resilience and strong performance by delivering the completed module with zero accidents”, says Lars Bo Christiansen, Tyra Redevelopment Deputy Project Director for TotalEnergies EP Denmark.

The Tyra II utility and living quarters is one out of the five remaining modules – including the processing module and three Tyra West well head and riser modules – to be installed and powered up before the gas field is back onstream.

-    Visuals of the utility and living quarters and sail-away can be accessed here: https://we.tl/t-aNbwo985KQ
-    To read more about Tyra II, visit our website https://tyra2.dk/.

Facts about the new Tyra II utility and living quarters:

 • The module is 5,400 tons heavy, 32.5 meters tall consisting of 7 levels with a helideck –equivalent to the height of the Esbjerg Water Tower
 • The 3,500 m2 big area will not only be a home away from home for the future crew, but it also houses utility equipment that are of key importance for Tyra II
   

Tyra II’s utility hub:

 • All fire water and emergency power on Tyra II are supplied from this module
 • The two emergency generators create 3.2 MW, the amount of electrical power, equivalent to 3,500 Danish households, if they run for a year
 • The fire water pumps deliver 8,250 m3/h water, equivalent to the yearly water usages of 15 houses pr/h per pump
 • The water system can turn up to 200 liters of seawater into fresh water per person every day being used for drinking, cooking, washing, cleaning and more.

Tyra II’s home away from home:

 • Safety, efficient workflows and general well-being were key focus areas of the design which was created in a close collaboration with the future ‘residents’ who came up with 64,518 suggestions
 • The module houses a canteen, laundry facilities, a hospital, 80 single rooms, an outdoor terrace, and recreational areas which are equipped with sauna, gym, foosball table, and more
 • The layout is logical and smart ensuring fast ways, enhanced safety, socialization, and noise reduction