Skip to content

10/08/2023 News

TotalEnergies vinder sit første udbud på det danske lademarked for elbiler

TotalEnergies er blevet udvalgt af Vejdirektoratet som en af de operatører, der skal udbygge ladeinfrastrukturen langs statsvejnettet. Allerede i år opsætter TotalEnergies koncernens første lyn-ladestandere i Danmark, og de kommer til at stå ved Thisted. Dermed får borgere og besøgende i Limfjordsbyen nemmere ved at lade elbilen op. 

København 10. august 2023: De nye ladestandere i Thisted bliver en del af en større udrulning af danske lyn-ladefaciliteter, hvor TotalEnergies er blevet udvalgt af Vejdirektoratet som en af de operatører, der skal udbygge ladeinfrastrukturen langs statsvejnettet. Konkret skal TotalEnergies drive fire ladepunkter, placeret på to ladestandere, der hver har en kapacitet på 300 kilowatt. Ladestanderne er klar til brug inden årets udgang.  

“Vi er glade for at kunne tage dette første skridt og blive en del af elektrificeringen af trafikken i Danmark, som jo er en af de sektorer, der udleder mest CO2. I Danmark forventer vi, at ladestanderne ved Thisted blot er begyndelsen på opbygningen af et netværk af ladestandere til både person- og lastbiler. Vi ser et stort potentiale” siger direktør for TotalEnergies Danmark Martin Rune Pedersen og tilføjer: “TotalEnergies bringer stærk erfaring med opladning til elbiler ind på det danske marked, og det nye tiltag er helt i tråd med vores ambition om at omstille virksomheden til fremtidens energiformer.” 

Solid erfaring som operatør af ladestandere i Europa  
TotalEnergies driver i dag over 30.000 ladestandere til elbiler i Europa og har et mål om at femdoble antallet frem mod 2025. Energivirksomheden kommer således med solid erfaring inden for vedvarende energi og e-mobilitet, og er klar til at bidrage til de danske nationale ambitioner om øget elektrificering og dekarbonisering af vejtransporten, herunder også den tunge transport.  

Ladestandere til elbiler er blot et af de seneste skridt på vejen i den globale transformation, som TotalEnergies har iværksat. Virksomheden er ved at omstille sin globale forretning, så man opnår klimaneutralitet i alle globale aktiviteter i 2050 sammen med samfundet som helhed. Porteføljen tæller allerede nu 19 gigawatt installeret kapacitet af vedvarende energi, svarende til forbruget hos 19 millioner husstande med et elforbrug som det danske. I 2023 forventer TotalEnergies at investere mere end 30 milliarder kroner i fremtidens energiformer. 

TotalEnergies mediekontakt 
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]  

Om TotalEnergies i Danmark 
TotalEnergies er et af de største energiselskaber i verden med mere end 100.000 medarbejdere på verdensplan og med en bred vifte af aktiviteter indenfor olie, gas, sol, vind, biobrændstoffer, brint, batterier, e-mobilitet, og CO2-lagring.  

I Danmark er TotalEnergies repræsenteret med en international medarbejdergruppe på 1.200 mennesker. De nuværende aktiviteter er fokuseret omkring den danske Nordsø, hvor vi er den førende olie- og gasproducent og hvor vi er i gang med at udvikle et af de førende CO2-lagringsprojekter i Danmark, som skal lagre millioner af tons CO2. Derudover arbejder vi på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for e-mobilitet, havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder.