Skip to content

10/01/2022 News

Information om midlertidig flaring på Gorm af naturgas fra Halfdan-feltets olieproduktion

 • I TotalEnergies arbejder vi målrettet på at nedbringe vores klimaudledninger, og som et element heraf minimere flaring af gas. Siden 2017 er vi lykkedes med at reducere den totale flaring fra vores operation i Danmark med 36%.
 • Alle offshore-tiltag vurderes på baggrund af deres sikkerheds- og miljømæssige konsekvens.
 • Denne helhedsvurdering var også rationalet for at standse driften af en teknisk udfordret 40 år gammel kompressor for midlertidigt at afbrænde gas fra Halfdan oliestabiliseringen via flaren på Gorm – det drejer sig om cirka 1% af Halfdans samlede naturgas produktion.
 • Siden vi tog kompressoren ud af drift, har vi arbejdet på at finde en permanent bæredygtig løsning for den producerede olie og den medfølgende naturgas fra Halfdan-feltet, som ikke indebar flaring af gassen. 
 • I vores omfattende bestræbelser på at finde en permanent løsning, vægter vi, at den skal være mindst lige så sikker samt teknisk og miljømæssige forsvarlig, som den midlertidige afbrænding af gas.
 • En afsluttende analyse og gennemgang i 2020/21 inden implementering fandt en række uhensigtsmæssigheder, blandt andet at der ikke forventes en rimelig positiv klimamæssig effekt, da løsningen ville resultere i flere nedbrud af produktionen med øget flaring til følge. Samtidig konkluderede analysen en negativ indvirkning på den operationelle effektivitet.
 • Arbejdet med at finde en permanent bæredygtig løsning på den midlertidige afbrænding har derfor været mere omfattende og tidskrævende end forventet.
 • Vi arbejder nu på at videreudvikle konceptet for den permanente løsning og planlægger at udføre en offshore-test i februar af en delløsning, der potentielt kan reducere gasafbrænding med op mod 50%.
 • Vi er i tæt dialog med Energistyrelsen omkring vores planer og mulige løsninger, ligesom vi månedligt rapporterer vores udledninger fra flaring i overensstemmelse med styrelsens krav.

Ole Hansen, udviklingsansvarlig hos TotalEnergies E&P i Danmark, udtaler:
”Vi har ambitiøse mål for at reducere klimaaftrykket fra vores danske operation, og en af vores topprioriteter er at minimere afbrænding af naturgas via flaring. Beslutningen om midlertidigt at afbrænde gassen fra Halfdan-feltets oliestabilisering via flaren på Gorm var baseret på en helhedsvurdering af, at det med den eksisterende infrastruktur var det mest effektive samt sikkerheds- og miljømæssigt ansvarlige. Vi har siden 2017 reduceret flaring fra Gorm-feltet med 40% og arbejder målrettet mod at reducere yderligere gennem en langsigtet bæredygtig løsning for at undgå gasafbrænding.”    

LÆS MERE OM FLARING:

 • TotalEnergies var den første virksomhed til at tilslutte sig Verdensbankens Zero Routine Flaring by 2030-initiativ. 
 • Vi har en målsætning om at eliminere rutine flaring fra vores globale operationer inden 2030, og vi har modtaget Verdensbankens anerkendelse for vores arbejde med at reducere rutine flaring. 
 • Vi har opnået markante reduktioner i vores flaring ved at forbedre den operationelle effektivitet, samt optimere vores Nordsø-installationer for at gøre produktionsprocessen mere effektiv. Vi forventer også i de kommende år at gennemføre omfattende rationaliseringsprojekter, som vil mindske udledninger og flaring.
 • Flaring af gassen fra Halfdan var en midlertidig løsning. Det har aldrig været intentionen, at det skulle være en langvarig kontinuerlig afbrænding af gas med det formål at bortskaffe den.
 • Da flaring af gassen fra Halfdan skyldtes sikkerhedsmæssige udfordringer med behandlingsprocessen og en ustabil 40 år gammel kompressor, som var udviklet til et helt andet produktionsniveau end i dag, blev det anset som såkaldt non-routine flaring.
 • I løbet af 2020 stod det klart, at implementering af en permanent bæredygtig løsning ville tage længere tid end forventet. Det skyldes konklusionerne på den afsluttende analyse og gennemgang af løsningen. Vi begyndte herefter at anse den midlertidige flaring af Halfdan-gassen som rutineflaring.
 • Rutineflaring sker kun på Gorm-feltet. I 2020 udgjorde rutine flaring ca. 30% af DUCs samlede flaring.

GAS FRA OLIEPRODUKTIONEN PÅ HALFDAN

 • Olieproduktionen fra Halfdan-feltet eksporteres til Gorm-feltet, hvorfra al vores olie behandles og sendes til land. 
 • Naturgasproduktionen fra Halfdan eksporteres via Dan-platformen til Holland mens Tyra-feltet genopbygges. Den naturgas, som produceres med olien på Halfdan-feltet, udgør cirka 1% af den samlede naturgas produktion fra Halfdan-feltet
 • Den naturgas, som produceres med olien på Halfdan-feltet, blev indtil 2017 behandlet i en tandem kompressor (LP compressor train – C-201/205) på Gorm-feltet og herefter brugt som brændstof på platformen.
 • I 2017 blev kompressoren taget ud af drift. Herefter blev gassen fra Halfdan afbrændt i flaren på Gorm. Kompressoren var designet til en produktionsmængde, der var meget højere end nutidens niveau grundet feltets naturlige tilbagegang, og var derfor fuldstændig overdimensioneret med det nuværende produktionsniveau.
 • Afbrænding af Halfdan-gassen via flaren på Gorm var en midlertidig foranstaltning, mens en permanent bæredygtig løsning for behandling og brug af gassen blev udviklet og implementeret.
 • Udledning fra flaring af gas er en del af vores samlede CO2/klimaudledninger. 
 • Beslutningen om midlertidigt at afbrænde gassen fra Halfdan var baseret på et rationale om, at det var en bedre løsning for den samlede miljøpåvirkning sammenholdt med de sikkerhedsmæssige, operationelle og tekniske udfordringer, der var forbundet med at drive den 40 år gamle kompressor:
  • Driften af kompressoren var blevet mere og mere ustabil over tid.
  • Det krævede næsten lige så meget gas med deraf følgende udledninger (0,9 Mscfd) at holde kompressoren i drift, som udledninger fra at afbrænde gassen ved flaring (1,1 Mscfd). Over årene var gevinsten ved at bruge kompressoren minimeret, fordi den var designet til at kunne behandle 20 gange mere gas end 2017 niveauet, der var faldet markant efter mange års produktion. 
  • En stabil produktion er væsentlig for at minimere udledninger, og ved at udtage kompressoren af drift blev risikoen for ustabil drift på baggrund af driftsfejl på den 40 år gamle kompressor minimeret væsentligt.
 • Siden vi tog kompressoren ud af drift, har vi arbejdet på at finde en permanent bæredygtig løsning for Halfdan-gassen, som ikke indebar flaring af gassen. 
 • Fra 2018 har vi arbejdet med 6 specifikke løsninger – koncepter for en såkaldt re-route, der skal identificere en ny vej for gassen gennem processystemet på platformen og felterne.
 • Re-routen af den producerede olie og den medfølgende naturgas fra Halfdan-feltet er et omfattende arbejde grundet kompleksiteten af DUC’s felter og installationer, og det forventes at indebære ombygning af offshore-infrastrukturen. 
 • Halfdan re-route-projektet identificerede en mulig permanent løsning med en forventet implementering i 2020/2021 – de resterende 5 løsninger blev forkastet, da de ikke var hensigtsmæssige. 
 • Hovedprioriteten for en permanent bæredygtig løsning er, at den skal være mindst lige så sikker samt teknisk og miljømæssige forsvarlig, som den midlertidige afbrænding af gas – vi går ikke på kompromis med vores samlede klima-aftryk.