Skip to content

29/02/2024 News

CO2-lagring i den danske Nordsø: EUDP-støttet CCS-studie nærmer sig de endelige konklusioner

I sin afsluttende fase af studiet bekræfter projektet Danmarks potentiale som CCS-hub og giver nye indsigter i de tekniske, operationelle og socioøkonomiske aspekter af udviklingen af CO2-lagring i Nordsøen.

Læs mere på Bifrost hjemmesiden Nyheder - Bifrost (bifrost-ccs.com) 

***

ENGLISH VERSION

CO2 storage in the Danish North Sea: EUDP-supported CCS study approaches final conclusions

In its final phase of the study, the project confirms Denmark's potential as a CCS hub and provides new insights into the technical, operational, and socio-economic aspects of the development of CO2 storage in the North Sea.

Read more on the Bifrost website News - Bifrost (bifrost-ccs.com)